logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Weź pożyczkę
Regulamin programu „Za 1 złoty”

Regulamin programu „Za 1 złoty”

 1. Organizatorem programu jest operator serwisu www.pozyczkolandia.pl firma Andami z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Nowogrodzkiej 5, lok.6, zarejestrowana pod numerem NIP 812-167-76-16.

 2. Uczestnikami programu są zarejestrowani Pożyczkodawcy serwisu www.pozyczkolandia.pl .

 3. Każdy Uczestnik z chwilą uzyskania poszczególnych sum zawartych umów za pośrednictwem serwisu www.pozyczkolandia.pl nabywa prawo do otrzymania od Organizatora za cenę w wysokości 1 złoty (słownie: jeden złoty) wybranych produktów RTV.Po każdorazowym zamównieniu produktu licznik sumy zawartych umów nie ulega wyzerowniu , a uczestnik nadal uczesticzny w programie i może po uzyskaniu kolejnych sum zawartych umów zamawiać kolejne produkty. 

Suma zawartych umów

Przedmiot

25 000 złotych

Słuchawki nauszne

50 000 złotych

Smartphone

100 000 złotych

Tablet

250 000 złotych

Zestaw kina domowego

500 000 złotych

Laptop

1 000 000 złotych

Telewizor 55 cali

 

 1. Przedmioty są dostarczane do Pożyczkodawców za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej po otrzymaniu wpłaty na konto Organizatora.

 2. Koszty dostarczenia przedmiotu ponosi Organizator programu.

 3. W celu otrzymania przedmiotu po nabyciu prawa do otrzymania przedmiotu Pożyczkodawca zobowiązany jest zgłosić chęć otrzymania przedmiotu na adres kontakt@pozyczkolandia.pl wskazując adres dostarczenia przedmiotu.

 4. W programie biorą udział umowy pożyczek i umowy restrukturyzacyjne zawarte od dnia 1 stycznia 2016 roku, a czas programu jest ograniczony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 5. Organizator programu ma dowolność wyboru modelu i marki przedmiotu z listy producentów:

-Samsung,

-Lenovo,

-Philips,

-Panasonic,

-Toshiba,

-LG,

-Huawei,

-Asus,

-Acer,

-Sony,

-Apple,

 1. Produkty pochodzą z polskiej dystrybucji, posiadają gwarancję producenta, są produktami nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad prawnych.

 2. Organizator pozostawia sobie możliwość przedłużenia czasu trwania programu, o czym poinformuje wszystkich uczestników programu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwy dla miejsca siedziby organizatora programu.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku(aktualnizacja w dniu 19 sierpnia 2018 roku).


Pobierze kartę zamówienia produktu w programie „ZA 1 ZŁOTY”