logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Szanowny Użytkowniku
Począwszy od 1 lutego 2024 roku możliwość korzystania z serwisu Pozyczkolandia.pl wymagać
będzie od wszystkich jego użytkowników wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 49 złotych.
Bez wnoszenia abonamentu nadal zachowasz dostęp do swoich otwartych i zamkniętych wniosków oraz do swojej historii pożyczek.
Wprowadzenie abonamentu ma na celu umożliwienie rozbudowę serwisu oraz poprawę jakości jego obsługi.
Weź pożyczkę
Opłaty i prowizje

Lp.

Nazwa weryfikacji

Koszt

Okres ważności

1

Weryfikacja telefonu komórkowego

bezpłatna

30 dni

2

Weryfikacja dowodu osobistego

bezpłatna

180 dni

3

Weryfikacja drugi dokument tożsamości

bezpłatna

180 dni

4

Weryfikacja tożsamości

bezpłatna

Jednorazowo

5

Weryfikacja skanów rachunków (minimum trzech miesięcy)

bezpłatna

90 dni

6

Weryfikacja PIT

 bezpłatna

365 dni

7

Weryfikacja konta pierwszego bankowego

1 grosz

Jednorazowo

8

Weryfikacja kolejnego konta bankowego

1 grosz

Jednorazowo

9

Weryfikacja adresu zamieszkania

bezpłatna

180 dni

10

 Wyciągów bankowych bezpłatna  90 dni

11

Weryfikacja hipoteczna 

bezpłatna

365 dni

12

Weryfikacja ZUS dla przedsiębiorców

bezpłatna

90 dni

13

Weryfikacja dochodu

bezpłatna

90 dni

14

Weryfikacja pojazdu

bezpłatna

180 dni

15

Weryfikacja egzekucyjna

bezpłatna

90 dni

 

 

(1)    

  

Prowizje od zawieranych umów pożyczek, oraz zawieranych aneksów wynosi 3% od kwoty pożyczki.


Od każdego wniosku pożyczkowego w chwili wystawienia serwis pobiera prowizję 1 punktu.  

Za promowanie wniosku pożyczkowego na liście wniosków oczekujących serwis pobiera opłatę w wysokości 5 punktów.
Za wyróżnienie wniosku pożyczkowego na liście wniosków oczekujących serwis pobiera opłatę w wysokości 3 punktów.
Za każde podbicie wniosku na liście wyszukiwania serwis pobiera opłatę 1 punkty.

 

Opłaty za monity rat niespłacanych (pobierane od każdej nieopłaconej  umowy pożyczki i aneksu)

Lp.

Ilość dni opóźnienia w spłacie

Forma monitu

Koszt 

1

minimum po 3 dniach  od daty wymagalności

SMS

10 złotych/10 punktów

2

minimum po 10 dniach od daty wymagalności

E-mail

10 złotych/10 punktów

3

minimum po 17 dniach  od daty wymagalności

SMS

10 złotych/10 punktów

4

minimum po 24 dniach  od daty wymagalności

E-mail

10 złotych/10 punktów

5

minimum po 31 dniach  od daty wymagalności

SMS

10 złotych/10 punktów

6

minimum po 38 dniach  od daty wymagalności

E-mail

10 złotych/10 punktów

7

minimum po 45 dniach  od daty wymagalności

SMS

10 złotych/10 punktów

8

minimum po 52 dniach  od daty wymagalności

E-mail

10 złotych/10 punktów

Maksymalny koszt wszystkich monitów do jednej raty pożyczki, aneksu, raty restrukturyzacyjnej  nie może wynieść więcej niż 80 złotych(słownie: osiemdziesiąt złotych 0/100).

Opłaty inne:

Opłata za odznaczenie przez administratora otrzymania  pożyczki przez pożyczkobiorcę 2 punkty

Opłata za odznaczenie  przez administratora otrzymania spłaty raty lub pożyczki przez pożyczkodawcę lub pożyczkobiorcę 2 punkty.

Opłata za odblokowanie konta za trzykrotne niezrealizowanie umowy pożyczki w przeciągu roku wynosi 100 punktów( na wniosek użytkownika).